Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin
eLife luôn hiểu rằng Quý khách hàng rất quan tâm đến việc những thông tin cá nhân mà Quý khách đã tin cậy cung cấp cho chúng tôi được bảo mật và sử dụng ra sao. eLife cam kết rằng những thông tin này sẽ được chúng tôi nỗ lực tối đa để bảo mật. eLife đảm bảo sẽ sử dụng thông tin khách hàng một cách hợp lý, có cân nhắc để không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ và đem lại sự hài lòng cho Quý khách hàng khi sử dụng sản phẩm/ dịch vụ của chúng tôi.
Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
Để đăng ký sử dụng các dịch vụ phần mềm của eLife, Quý khách hàng phải đăng ký tài khoản và cung cấp một số thông tin như: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email và một số thông tin khác. Phần thủ tục đăng ký này giúp eLife xác định thông tin chính xác của Quý khách hàng nhằm cung cấp quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ phần mềm. Ngoài ra, những thông tin này sẽ giúp eLife có thể liên hệ để phục vụ Quý khách hàng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của eLife.
Phạm vi sử dụng thông tin
eLife cam kết sẽ chỉ sử dụng thông tin của Quý khách hàng để:
  • Quản lý và cấp quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ phần mềm mà eLife cung cấp cho khách hàng.
  • Liên lạc, gửi thông báo cho khách hàng khi sản phẩm, dịch vụ có sự cập nhật, thay đổi.
  • Gửi thông báo mời khách hàng đăng ký nâng cấp sản phẩm hoặc gia hạn dịch vụ khi khách hàng sắp hết hạn sử dụng dịch vụ.
  • Thực hiện các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ sau bán hàng.
  • Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp.
  • eLife cam kết không chia sẻ thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ 3 nào ngoại trừ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.
Thời gian lưu trữ thông tin
Thông tin của Quý khách hàng là dữ liệu đầu vào quan trọng để eLife cung cấp và quản lý quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ phần mềm, vì thế thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình hoạt động của eLife.
Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
eLife cam kết luôn nỗ lực sử dụng những biện pháp tốt nhất để bảo mật thông tin của khách hàng nhằm đảm bảo những thông tin này không bị đánh cắp, tiết lộ ngoài ý muốn.
eLife cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào.
Scroll to Top